Efektywność

farm

Farmy Solar Trackerów

Możliwości i ograniczenia

Optymalne rozmieszczenie Solar Trackerów na farmie fotowoltaicznej oraz dostosowanie parametrów konstrukcji.

Podstawową różnicą pomiędzy solar trackerem wolnostojącym a farmą trackerów sąsiadujących ze sobą jest to że w oddali od wszelkich obiektów rzucających cień na powierzchnię roboczą jedynie warunki pogodowe i ograniczenia konstrukcji wpływają na skalę produkcji. Dotychczas wiele ośrodków jak również my potwierdziliśmy że wydajność roczna wolnostojącego zestawu paneli fotowoltaicznych na Solar Trakcerach dwuosiowych jest o 40% wyższa w stosunku do tych montowanych na konstrukcjach stałych. Czy ten wynik można utrzymać również w instalacjach farmowych?

Założenia i
warunki

Uzyskanie maksymalnej wydajności zestawu jest możliwe do osiągnięcia tylko po spełnieniu pewnych warunków;

 • Konstrukcja przez cały dzień nie jest zacieniona.

  Brak przeszkód wokół stojaka (odległość od najbliższego obiektu uzależniona jest od jego wysokości)

 • Nie ma ograniczeń w ruchu obrotowego konstrukcji.

  W zakresie pełnych 360 stopni. Niezależnie od szerokości geograficznych w ciągu roku słońce diametralnie zmienia swoją pozycję.

 • Nie ma ograniczeń pochylenia konstrukcji.

  W zakresie 0-90 stopni - wiele pochmurnych dni wymaga aby płaszczyzna robocza mogła ustawiać się w pełnym zakresie.

 • Dopuszczalne zakrzywienie/ugięcie powierzchni roboczej konstrukcji nie jest większe niż 2 stopnie.

  Konstrukcje mają swoją sprężystość i należy uwzględnić ten fakt podczas liczenia faktycznej wydajności.

 • Ilość dni jednocześnie słonecznych i o sile wiatru powyżej 60km/h jest mniejsza niż 10% w stosunku do wszystkich dni słonecznych w roku.

  Należy zawsze brać pod uwagę siłę wiatru podczas sterowania pochyleniem płaszczyzny roboczej. Pochylenia mają istotny wpływ na wydajność.

Realna wydajność farm fotowoltaicznych.

Mając na uwadze powyższe spróbujmy przeanalizować faktyczny zysk z zastosowania solar trackerów w budowie farmy fotowoltaicznej. Rei Solar Tracker konstrukcyjnie jest przygotowany do pracy w obu płaszczyznach bez ograniczeń które miałyby wpływ na wydajność te 2 punkty są spełnione i nie będziemy się nad nimi zbytnio rozwodzić. Rei Solar Tracker pozwala na montowanie szerokich powierzchni roboczych a zapewniając 3 punkty podporu znacznie niweluje ugięcie płaszczyzny roboczej, bez problemu możliwe jest uzyskanie ugięcia konstrukcji poniżej 2 stopni.

Wzajemne
zacienienia

Jak rozmieszczać trackery sąsiadujące ze sobą? Na co zwrócić uwagę podczas projektowania farmy?

W przypadku projektowania farm ważnym parametrem jest stosunek mocy uzyskanej z całej instalacji do powierzchni jaką ta farma zajmuje. W większości lokalizacji dostęp do gruntów jest ograniczony, większość inwestorów chce przeznaczyć jak najmniej powierzchni na instalację.

 • W każdym miejscu na ziemi słońce wschodzi i zachodzi każdego dnia w innym miejscu więc odległości pomiędzy trackerami mierzone z północy na południe lub z wschodu na zachód są jednak zbliżone.

 • Również w strefie międzyzwrotnikowej budowanie siatki jak plastra miodu nie zmniejsza istotnie problemu zacienienia.

 • Najistotniejszym parametrem mającym wpływ na długość cienia jest wysokość powierzchni roboczej.

% Rozmieszczenie zestawów ...

Uwaga; Nie wysokość konstrukcji od ziemi do najwyższego elementu ale wysokość samej powierzchni roboczej ma znaczenie. Powierzchnia ta zmienia swoją wysokość w zależności od wysokości słońca nad horyzontem.

Mimo że pierwsze promienie wschodzącego słońca padają na powierzchnię roboczą pod kątem ok 9 stopni nad horyzontem to panele fotowoltaiczne wygenerują istotne dla inwertera napięcie kiedy słońce promieniuje z wysokości ok 20 stopni. Oczywiście dane te zmieniają się nieznacznie w zależności od pozycji geograficznej, oraz parametrów pracy inwertera i paneli fotowoltaicznych.

Efektywna początkowa wysokość słońca ...

Na podstawie tych danych wiemy jaka będzie faktyczna wysokość powierzchni roboczej naszego stojaka a tym samy również długość cienia. Możemy wnioskować że idealnie będzie jeśli stojaki będą w odległości 20 m od środka konstrukcji. Co się stanie jeśli chcemy postawić większą ilość zestawów na tej samej powierzchni?

Ponieważ Rei Solar Tracker może być instalowany na platformie, postawiliśmy kilka konstrukcji na przyczepach i wykonaliśmy pomiary w różnych ustawieniach. Okazuje się że optymalne parametry farmy są również uzależnione od proporcji powierzchni roboczej. Tu znowu konstrukcja Rei Solar Tracker pozwoliła nam na dowolne formowanie powierzchni. Nawet bardzo szeroka płaszczyzna jest stabilnie utrzymywana i sterowana do słońca.Poniżej zestawienie wyników uzyskanych na podstawie naszych pomiarów.

Porównanie wybranych zestawów ...

Podsumowanie analizy

 • Dobierając odpowiednie proporcje płaszczyzny roboczej Rei Solar Trackery oraz ich optymalne zagęszczenie możemy zmieścić ok 1MW farmę fotowoltaiczną na powierzchni ok 18 000 m2 (1,8 ha).
 • Farma fotowoltaiczna wykorzystująca Rei Solar Tracker jest w stanie produkować rocznie o 30% więcej energii niż farma tej samej mocy w której panele fotowoltaiczne są mocowane na konstrukcjach nieruchomych.
 • Niewłaściwy dobór proporcji powierzchni roboczej do odległości pomiędzy nimi może spowodować znaczne zmniejszenie opłacalności inwestycji.

Choć możliwe jest podniesienie wydajności farmy z 30% przyrostu do parametrów podobnych do trakerów wolnostojących zbliżając się do 40%, to należy pamiętać że taka farma zajmie znacznie większy obszar i nie zawsze wartość gruntów pozwoli na uzasadnienie takich decyzje.

Zastanów się czy możesz poprawić wydajność swojej instalacji bez zmiany paneli fotowoltaicznych i falownik. A co najważniejsze, produkując mniej odpadów w przyszłości.